دکل خودایستا
دکل خودایستا -

دکل خودایستا

نوع : سه پایه Lattice

پروژه : شرکت مخابرات آذربایجان غربی

محل : آذربایجان غربی - میاندوآب

توقف اسلاید تصاویرشروع اسلاید تصاویربازبینیبستن پنجره
امتیاز دهی: 0 / 0 امتیاز  
  فقط ثبت نام کمجموعه و وارد شده کاربر می تواند با این تصویر میزان