12 متری - دکل دوربین
12 متری - دکل دوربین - پایه دوربین 12 متری
توقف اسلاید تصاویرشروع اسلاید تصاویربازبینیبستن پنجره
امتیاز دهی: 0 / 0 امتیاز  
  فقط ثبت نام کمجموعه و وارد شده کاربر می تواند با این تصویر میزان