دکل دوربین 5.5*6 متر
دکل دوربین 5.5*6 متر - نفررو  - پایه دوربین ثبت تخلف رانندگی
تصویر قبلیتوقف اسلاید تصاویرشروع اسلاید تصاویربازبینیبستن پنجره
امتیاز دهی: 0 / 0 امتیاز  
  فقط ثبت نام کمجموعه و وارد شده کاربر می تواند با این تصویر میزان