دکل مهاری 51 متری با قاعده G45
دکل مهاری 51 متری با قاعده G45 - دکل مهاری 51 متری با قاعده G45
کاربرد : نصب تجهیزات مخابراتی
پروژه : پالایشگاه نفت شهید تندگویان
محل : تهران

 

تصویر قبلیتوقف اسلاید تصاویرشروع اسلاید تصاویربازبینیبستن پنجره
امتیاز دهی: 0 / 0 امتیاز  
  فقط ثبت نام کمجموعه و وارد شده کاربر می تواند با این تصویر میزان