دکل دوربین 6 متری با بازوی 3 متری
دکل دوربین 6 متری با بازوی 3 متری - دکل دوربین 6 متری با بازوی 3 متری دوطرفه
کاربرد : نصب دوربین اسپیددام
تصویر قبلیتوقف اسلاید تصاویرشروع اسلاید تصاویربازبینیبستن پنجره
امتیاز دهی: 0 / 0 امتیاز  
  فقط ثبت نام کمجموعه و وارد شده کاربر می تواند با این تصویر میزان