منو
بستن

دکل خودایستا

دکل خودایستا

دکل های خودایستا سه پایه :

 

PDF چاپ نامه الکترونیک

دکل های خودایستا (سه پایه ) دکل هایی هستند که به صورت مشبک بوده و دارای سه پایه می باشند . پایه ها اکثراً از لوله و اعضای داخلی به صورت خرپایی از نبشی ساخته می شود . در ساخت پایه ها از نبشی ، نبشی ۶۰ درجه ، میلگردهای توپر ، پروفیل های خم کاری شده و … نیز استفاده می شود . اعضای داخلی ( بریس ها ) از نبشی ، لوله ، میلگرد ساخته می شود. این نوع دکل ها برای نصب انتن های ماکروویو، آنتن های موبایل و بی سیم استفاده می شود .

selfsupport 3leg 92.

.

.

دکل های خودایستا چهارپایه : PDF چاپ نامه الکترونیک
 

این نوع دکل ها به صورت چهارپایه بوده که معمولاً تمام قطعات دکل از نبشی ساختهمی شود که به وسیله پیچ و مهره به یکدیگر متصل می شوند . این دکل ها برای بارهایزیاد و معمولاً برای ارتفاع های بلندتر از ۲۴ متر استفاده می شود .

 

selfsupport 4leg 92

دیدگاه