منو
بستن

دکل

دکل

تعاریف مربوط به فعالیت های ذیل در این بخش ارائه می گردد :

طراحی و تولید دکل

اجرای فونداسیون

نصب دکل

سیستم برقگیر

سیستم روشنایی

متعلقات دکل

استانداردها

و …

 

دیدگاه