منو
بستن

فونداسیون ( پی )

فونداسیون ( پی )

PDF چاپ نامه الکترونیک

مبنای طراحی فونداسیون های دکل های مخابراتی جهت لهیدگی و واژگونی استوار است.

فونداسیون دکل های مخابراتی بر روی زمین ، پشت بام و حتی سقف سوله ها ( در صورت امکان ) قابل اجرا هستند. 

در استاندارد EIA-RS-222-F برای فونداسیون ها حداقل عمق طی فرمول هایی تعریف شده است . با توجه به این که دکل ها در برابر وزش باد مستعد واژگونی هستند ، مقرون به صرفه ترین نوع فونداسیون ها ، فونداسیون های عمقی می باشد که در دکل های خودایستا به دلیل بروز کشش در یکی از پایه ها به صورت پاشنه ای و در دکل های منوپل به دلیل بروز گشتاور زیاد در پای دکل به صورت شمعی طرح می شود .

در زمین های سنگی به دلیل مشکلات حفاری ، فونداسیون ها به صورت سطحی و گسترده طرح می شود که به دلیل وزن بالای خود بتواند گشتاور ناشی از واژگونی را تحمل کند .

foundasion tower

دیدگاه