منو
بستن

متعلقات دکل

متعلقات دکل

متعلقات دکل های مخابراتی به شرح ذیل می باشد :
۱-      صفحه بیس دکل

۲-      صفحه تعادل

۳-      میله عصایی

۴-      مهارکش

۵-      کرپی

۶-      گوشواره

۷-      سیم مهار

۸-      پیچ و مهره

۹-      تاج دکل

۱۰-   بولت

۱۱-   بست بکسل

لازم به ذکر است که متعلقات دکل های خودایستا ، منوپل و مهاری از نظر اندازه و اجزاء تشکیل دهنده با یکدیگر متفاوت می باشند . متعلقات نامبرده در فوق و تصاویر ذیل مخصوص دکل های مهاری است.

 

guyed tower

دیدگاه