منو
بستن

محصولات

محصولات

دکل منوپل :

 1. پایه دوربین سیستمهای امنیتی و نظارتی
 2. دکل روشنایی و پایه چراغ
 3. برج نوری
 4. دکل پرچم
 5. پایه بنر

 

دکل خودایستا :

 1. سه پایه تیپ سبک و سنگین
 2. چهارپایه تیپ سبک و سنگین

 

دکل مهاری ( سه وجهی و چهاروجهی ) :

 1. G35
 2. G45
 3. G65
 4. G80
 5. وینچی

 

سیستم اتصال زمین :

مشاوره ، طراحی ، تأمین تجهیزات و اجرای سیستم های :

 1. ارت
 2. صاعقه گیر ، برقگیر
 3. حفاظت داخلی

دیدگاه