منو
بستن

دکل روفتاپ

دکل روفتاپ

PDF چاپ نامه الکترونیک
 

دکل های روفتاپ دکل هایی هستند که اغلب ۹ – ۳ متر ارتفاع داشته و بر روی پشت بام نصب می شوند . این دکل ها از دو یا سه تکه لوله ای ساخته     می شوند . 

 

کاربرد دکل های روفتاپ :

–   جهت نصب آنتن های BTS ( آنتن های سکتور تلفن همراه ) می باشند .

 

جهت جلوگیری از فرسودگی و زنگ زدگی ، دکل ها دارای پوشش گالوانیزه گرم ۹۰ میکرون هستند .

 

 

rooftop

دیدگاه